Activiteiten

Activiteiten

Toekomstige activiteiten

Lunchpraatje Sjoerd Zijlstra – Lessen uit de toeslagenaffaire

Op donderdag 9 december zal professor Sjoerd Zijlstra een lunchpraatje houden over de staats- en bestuursrechtelijke lessen die we uit de toeslagenaffaire kunnen trekken. Dit lunchpraatje wordt georganiseerd binnen het kader van het onderzoeksprogramma Grondrechten, Regulering en de Verantwoordelijke Overheid (GRVO), een van de onderzoeksprogramma’s van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook geïnteresseerde studenten zijn van harte welkom bij deze lunchbijeenkomst!

 

De bijeenkomst gaat door van 12.15u tot 13.15u via Zoom.
Login: https://vu-live.zoom.us/j/94524981012?pwd=bGxybDN4Rm42cjA1aDNDM1Y0NU10QT09
Meeting ID: 945 2498 1012
Passcode: VU-GRVO.

 

In zijn analyse zal professor Zijlstra het onder meer hebben over het recente rapport van de Venetiëcommissie over ‘the legal protection of citizens’ in Nederland, waarin de Commissie aanbevelingen doet aan alle staatsmachten om problemen zoals die in de toeslagenaffaire rezen in de toekomst te voorkomen. Ook de ‘reflectie’ van 19 november 2021 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal door professor Zijlstra worden meegenomen in zijn bespreking.

Wie zich vooraf wat wil inlezen, vindt in bijlage alvast het rapport van de Venetiëcommissie en een geschreven analyse van professor Zijlstra zelf.

Terugblik activiteiten

Hieronder een terugblik van een aantal activiteiten die wij afgelopen jaar hebben georganiseerd.

Holla Advocaten – Cursus omgevings- en energierecht

Harald Wiersema en Victoria Rakovitch van Holla Advocaten hebben vrijdag 26 november een workshop omgevings- en energierecht gegeven aan SVP leden op de UvA. Wij vonden het een erg leuke cursus en willen Harald en Victoria erg bedanken!

Symposium fraudebestrijding

Op 29 april heeft de SVP samen met Frederik van der Marck (Groningen) en Politeia (Utrecht) een online symposium georganiseerd over de kinderopvangtoeslagenaffaire uitgebreid besproken worden. Ook is aan bod gekomen hoe juristen voortaan met dit soort vraagstukken om kunnen gaan. Wij willen prof. mr. dr. A.T. Marseille, mr. dr. L. van den Berge en prof. mr. J.E. van den Brink ontzettend bedanken voor hun enthousiaste en interessante betogen over de toekomst van het bestuursrecht. Wij vonden het een zeer geslaagde avond!

Staats- en Bestuursrecht wandeling in Amsterdam 

Op 22 april heeft de SVP weer een fysieke activiteit georganiseerd. We hebben in het Vondelpark genoten van het heerlijke weer onder het genot van wat drankjes en hapjes. We willen iedereen bedanken voor een gezellige middag!

Bezoek aan de Ministeries van BZK en J&V

Op 12 maart heeft de SVP een online bezoek gebracht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit bezoek is onder andere het wetgevingstraject en de digitalisering van de overheid besproken. Verder is verteld wat werken bij een ministerie inhoudt. Wij vonden het een geslaagd bezoek!

UvA SBR/SVP Verkiezingsevenement

Op 5 maart heeft de SVP samen met de sectie Staats- en bestuursrecht de bijeenkomst “Verkiezingen in (corona) crisistijd!” georganiseerd. Daarbij waren mr. dr. P. van den Eijnden en mr. N. Qoubbane vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig om meer te vertellen over de totstandkoming van de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. Verder hebben een aantal studenten vanuit het vak Staats- en bestuursrecht in de praktijk hun bevindingen over het stemmen in coronatijd gedeeld. Kortom, een zeer leerzame middag!

Digitaal kantoorbezoek – Catch Legal

Op 12 juni organiseerde SVP voor het eerst een digitaal kantoorbezoek. De juristen van Catch Legal gaven ons via Zoom een presentatie waardoor we een goede indruk hebben gekregen in hoe het is om bij Catch Legal te werken! Kijk voor meer info op de website van Catch legal. Er zijn regelmatig vacatures op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. Mochten er naar aanleiding van het kantoorbezoek nog vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met Melissa Zee of Nina Schippers.

Berlijn reis
In februari zijn we met onze leden naar Berlijn afgereisd voor een ontzettend gezellige én informatieve studiereis. Een van de hoogtepunten was het bezoek aan de Bundestag, waarbij wij meer hebben geleerd over de roemruchte politieke geschiedenis van Duitsland.

College voor de Rechten van de Mens
Ook heeft de SVP de college voor de rechten van de mens bezocht in November. Wij kregen een interessante presentatie met ruimte voor discussie. Vervolgens woonde wij een zitting bij over leeftijdsdiscriminatie.

o

Spring naar toolbar